Vyhledávání v novinkách   

   Rubriky:
9.11.2002
Pružnost optických sítí - Příklady

V době, kdy neustále roste rychlost a kapacita paměti počítačů, operace se stávají globálnějšími a počty uživatelů se rychle rozrůstají, je na sítě vyvíjen intenzívní tlak. Jedním ze způsobů, jak se s tímto problémem vypořádat, je instalace optického systému.

Rostoucí požadavek znalosti a potřeby výměny informací většími a většími rychlostmi má za následek ohromné investice v oblasti doručení informací. Nejrychlejším způsobem, jak přenést hlas a data, je přes optické systémy. Dnes, kdy se rozšiřují počítačové sítě a globální komunikace, obchody žádají výhody, které mohou takové systémy poskytovat.
Řešení sítě VolitionTM od firmy 3M Telecom Systems se těší značnému úspěchu od svého uvedení na trh v roce 1998. Systém byl instalován ve veřejných a soukromých společnostech, od obranných a vládních jednotek, až ke komerčním, zdravotnickým a vzdělávacím institucím. Protože se zákazníci liší, co se týče uspokojování svých potřeb a fakt, že systém VolitionTM může vyhovovat individuálním požadavkům tak mnoha rozdílných organizací, vysvětluje jeho pružnost a významnost na trhu.

Zkušenosti tří bývalých (a velmi rozdílných) zákazníků dokazují účelnost a kapacitu řešení sítě VolitionTM.

LEGO Group v Dánsku si vybral VolitionTM z důvodů velkých požadavků na bezpečnost a stabilitu. LEGO Group, který instaloval 1000 linek, potřeboval spolehlivou síť pro svůj zavedený obchod, založeném na automatizaci a datové komunikaci.

Když italský gigant pneumatik a kabelových systémů, Pirelli, navrhl a postavil své nové Výzkumné a vývojové centrum v Miláně, potřeba velké šířky pásma a vysoký požadavek na síť znamenaly, že optické vlákno bylo jedinou volbou.

Prioritou Harlow District Council ve Velké Británii byla pružnost: jeho předešlý systém nevyhovoval roku 2000 a existující kabeláž značila, že metalické řešení by bylo nepraktické a cenově nevýhodné.

LEGO Group má okolo 10 000 zaměstnanců ve 30 zemích, s více než 4 000 zaměstnanci ve svých výrobních a administrativních pobočkách v Dánsku. Datové komunikace a dozor na síti společnosti pracuje výhradně po optické kabeláži, přičemž každé pracoviště má dvě optické datové linky a jednu metalickou linku pro telefonní služby.

V roce 1992 se společnost rozhodla přepracovat celou optickou síť - bylo instalováno více než 4 000 optických zásuvek používajících tradiční řešení fiber-to-the-desk připojující FDDI. Vlákno vyhovuje nutným potřebám s touto lehkostí, zvláště v oblasti přesné výroby, kde je každá cihla LEGO Systému vyrobena s přesností na tisícinu milimetru. Kapacita výroby je rozhodující, nenechává žádný prostor k prostoji během poruchy sítě.
V roce 1998 instaloval LEGO pokusné linky využívající malou formu spojení, tvar založený řešením sítě VolitionTM, který připojuje VF-45TM stylem duplexních optických konvertorů. Počáteční pokusné linky zlepšují úspěch s úsporou přes tradiční optické systémy o 30 % pro pasivní samostatné zařízení. LEGO potom rozšiřuje VolitionTM systém, který byl snadno nainstalován pomocí vlastního týmu společnosti. Byly použity mediakonvertory VolitionTM, které připojily PC s Ethernet kartami k síti. Zatímco 10Mbps i 100Mbps Ethernet připojení jsou použity přes celou síť LEGO, dvě hlavní datová střediska společnosti jsou připojena přes single-mód vlákno.
Z důvodů prodlužujících se vzdáleností byla optika atraktivnější volbou než klasická metalická kabeláž. Škody a výpadky proudu způsobené bleskem, pravidelně ohrožují LEGO Group . Optická datová síť však umožňuje, že žádná z důležitých obchodních a výrobních operací není narušena.

LEGO Group běžně projednává se 3M otázku použití řešení sítě VolitionTM jako globálního standardu společnosti.

V Harlow District Council se manažerův přední zájem o počítačové služby týkal kompatibility s Y2K. Rozdílná zařízení kabelového systému umístěná v budovách obecní rady a hlavní rámec založený na technologii zelené obrazovky, který používali, Y2K nevyhovoval. Proto bylo zapotřebí dlouhodobé řešení, které by uspokojovalo okamžité potřeby plánování a výstavby kontrolního centra.
Rada se rozhodla pro systém VolitionTM.
Instalací sítě těsně u zdroje a datové kabeláže předvedl specifické problémy, vysvětluje Doug Hirst z Harlow District Council. Proto byly pro nás nízké instalační náklady a pružnost systému VolitionTM ideálním řešením.
Použití řešení sítě VolitionTM rada zdůvodnila i své budoucí plány na rozšíření. Přepínaná síť pracuje na 72 linkách a běžně se stará o 40 pracovišť. Používá 62,5 mm vlákna a přivádí 10Mbps na desktop (s volbou rozšíření na 100Mbps) nabízející obrovské zlepšení výkonu sítě. PC používají VolitionTM mediakonvertory a vestavěné media konvertory propojené zpět do sítě.

Pirelli je jedním z největších výrobců pneumatik na světě, s ročním obratem
5 500 miliard lir. Vlastní 23 továren a zaměstnává přes 21 000 lidí v osmi zemích světa. Jejich marketingová síť se rozprostírá přes 150 zemí.
Představou Pirelli je inovační a do budoucna myslící společnost. Pirelli se úzce přibližuj zákaznickým požadavkům a předním vývojovým technologiím, to znamená, že společnost vyrábí hodnotné zboží velké kvality.
To také znamená, že Pirelli vyžaduje vysoce kvalitní vybavení, které umožní jeho zaměstnancům zůstat na špičce designu.
Aktivity R&D jsou řízeny v novém R&D centru v pobočkách v Miláně. Tady společnost koordinuje práci produkovanou ve svých třech R&D centrech, kde jsou sestrojovány a testovány pneumatiky a jejich komponenty, zaváděny nové výrobky a vylepšovány stálé výrobky.
Výzkumníci centra musí komunikovat nejen s ostatními R&D Pirelli centry, ale i s odděleními výzkumu na univerzitách a co je nejdůležitější, také s hlavními výrobci automobilů.
V roce 1997 společnost přeuspořádala funkci svých R&D tak, aby zdokonalila úroveň integrace a komunikace a podělila se o znalosti ve společnosti.
Rychlost a účelnost komunikace mezi centry bylo to hlavní v novém vývoji.

Vysoká kapacita výkonu VolitionTM znamená, že umí zdolat požadavky přítomnosti stejně dobře, jako se umí přizpůsobit technologickému pokroku v budoucnosti.

Když začal Pirelli s navrhováním nového účelně vystavěného centra v Miláně, byla síť v popředí veškerého plánování. Bylo potřeba, aby se stala integrovanou součástí stavebního návrhu, který by umožňoval snadný přístup ke kabeláži, ale také vyhovoval technologickým požadavkům společnosti. Nová síť VolitionTM umožňuje pracovištím výměnu dat s jejich sesterskými centry okamžitě a na celosvětové úrovni. Ohromné množství informací cestuje příslušenstvím R&D, takže Pirelli požadoval cenově efektivní a spolehlivý systém schopný vyhovět těmto požadavkům. Potřeba velké šířky pásma a vysoké požadavky na síť znamenaly, že optické vlákno bylo jedinou logickou volbou.
Klíčové elementy v konstrukci sítě byly: použití obslužného serveru, efektivní zužitkování prostoru, konvergence k webovým aplikacím, snadná obnova a výhodná cena. Je důležité, aby nebylo omezeno rozšíření sítě, a aby se setrvávalo v zajišťování velmi vysokých rychlostí šířky pásma, spolehlivosti a pružnosti.
Z důvodů přenosů dat v celé síti Pirelli R&D byla potřebná velká kapacita sítě. Uživatelé rovněž potřebují, aby byli schopni souběžně pracovat na rozdělených CAD projektech, měli přístup ke stejným databázím a k multimediální dokumentární knihovně a aby mohli navzájem komunikovat přes videokamery na svých pracovištích. Aby síť byla schopná přenášet velkou kapacitu dat, musela být odezva velmi rychlá a systém musel být spolehlivě nainstalován.
Velikost a rychlost sítě má přímo vliv na to, jak rychle výzkumní pracovníci uplatní své schopnosti v návrzích, inženýrství a uvedou nové výrobky do praxe. Pirelli očekává snížení cen jako výsledek rychlejšího přenosu dat stejně tak, jako větší dostupnost expertíz od jiných uživatelů. Očekává se, že se zlepší kvalita sítě, uživatelé budou schopni vyměnit si své znalosti mnohem rychleji a budou lépe motivováni kvůli lepším pracovním podmínkám a inovačnímu prostředí.
Rozměry budovy R&D vyžadovaly pružnost a kapacitu, kterou mohlo poskytnout pouze řešení fibre-to-the-desk. Tato pružnost umožnila velkou volnost ve výstavbě sítě. Dále, velké strojní zařízení používané v Pirelli na velké výrobní procesy znamenalo, že by metalická síť velmi trpěla elektromagne-
tickou interferencí. Použitím optické sítě byl tento problém vyřešen.
Síť instalovali a otestovali certifikovaní instalátoři VolitionTM. Síť má běžně 1 750 linek na přepínanou VolitionTM síť na 62,5mm vlákně a jeden gigabit Ethernet switch na páteřní vedení. Ten doručí příslušnou 10-100 Mbps linku na stůl, která může být rozšířena. Dle požadavků Pirelli se bude vyvíjet i síť.Velká kapacita výkonu VolitionTM znamená, že umí zdolat požadavky přítomnosti stejně dobře, jako se umí přizpůsobit technologickým vývojem v budoucnosti. Pružnost řešení sítě VolitionTM umožňuje splnit požadavky mnoha zákazníků. Protože systém nabízí kompletní řešení, včetně 20leté záruky, je nejen úplný a přijatelný, ale i schopný podporovat budoucí plány na rozšíření.

NEXT GENERATION NETWORKING

zveřejnil Ladislav Vyskočil  (9.11.2002)
Počet přečtení : 3400
Zpět