Vyhledávání v novinkách   

   Rubriky:
13.11.2002
Aktivní prvky sítí - Modulární switch VOL-5000

V dnešní době s příchodem nových aktivních prvků se zaměřujeme na centralizované datové sítě s využitím rychlého přístupu k informacím a dosažení požadovaných přístupových rychlostí.

Centralizovaná topologie datové sítě (skutečná hvězda) sebou přináší také snížení nákladů na bezpečnost sítě, minimalizace počtu portů aktivních prvků, minimalizace počtu rozvodných míst, snížené nároky na údržbu a dohled a s tím spojené okamžité úspory.Pokud se uživatel snaží snížit celkové náklady na výstavbu a provoz datové sítě, měl by se snažit využívat centralizované struktury sítě (hvězda), bez páteřních rozvodů. Používat prvky s dlouhou morální životností a s vysokou spolehlivostí s minimálními nároky na údržbu.

Optický centralizovaný systém nám umožňuje připojit velký počet serverů, které je možné snadno seskupovat a nepotřebujeme žádný skupinový switch. Uživatel je přímo spojen se serverem.

Tomuto řešení plně vyhovuje modulární switch VOL – 5000.

Switch lze osadit následujícími moduly:

VOL-4001
  10BaseFL Optický Ethernetový modul, 8 portů, 2km

VOL-4008-T
  10/100Base TXMetalický Ethernetový modul, 8 portů, 100m

VOL-4008
   100Base FXOptický FastEthernetový modul, 8 portů, 2km

VOL-4100-VF
   1000BaseSXOptický Gigabitový modul, 1 port, 550m

VOL-4100-LX
   1000BaseLXOptický Gigabitový modul, 1 port, 5km

Vysoká hustota portů znamená, že do jednoho switche VOL-5000 lze umístit 64 FastEthernetových portů nebo 8 Gigabitových portů. Až pět switchů VOL-5000 může být stohováno s použitím modulu VOL-4100-S, to znamená hustotu až 256 FastEthernetových portů nebo 32 Gigabitových portů. Switch VOL-5000 umožňuje libovolně kombinovat optické a metalické porty o stejné hustotě montáže. Jako doplněk lze ke switchi VOL-5000 ještě dodat VDSL modul.

Modulární řešení tohoto switche je postaveno na požadavcích jednotlivých uživatelů z hlediska kompatability se stávajícím provedením sítě. Je zřejmé, že modularita tohoto switche nám dává variantní řešení jak správně nakonfigurovat síť z jednoho centra pro i ty nejnáročnější aplikace.

Switch VOL-5000 nabízí řadu dalších standardizovaných služeb, jako linkový trunk, VLAN-IEEE 802.1q,Spanning Tree-IEEE802.1d, Flow Control, Backpressure-IEEE 802.3x, a QoS. Může se také dodávat se záložním zdrojem a může být vybaven pro spínání na úrovni 3 (Layer 3 IP switching). Z hlediska QoS (Quality of Service) umožňuje přenos hlasu po IP (IEEE 802.1p), pro Class of Service 2 queues na port, port mirroring, full duplex mirroring. Switch dosahuje „wire speed“ spínací rychlost.

Tento switch využívá vysokorychlostní sběrnici 2,4 Gbps pro jednotlivé moduly. To znamená, že při plně osazeném switchi8 moduly bude přepínaná šířka pásma 19,2 Gbps při plném duplexu.

Architektura VOL-5000:

VOL-5000 má architekturu rozdělenou na tři podstatné části: přepínací modul, procesor, část realizující samotné přepínání, která zahrnuje křížovou spínací matici.

Přepínací modul:

Na přepínací modul lze pohlížet jako na přepínač v přepínači, poněvadž hlavní prioritou je rychlost switche. Každý modul má schopnost, většinou nezávisle, rychle se rozhodnout pro přepnutí. Přepínání pomocí ASIC spolu s vyrovnávací pamětí o kapacitě 2MB pro 100Mbps moduly nebo 3MB pro 1Gbps moduly, vezme všechny intra-moduly přepínání a urychlí inter-modulové přepínání. Přepínací modulypodrží vlastní kopii z dynamické globální MAC adresové tabulky.Tabulky MAC adres jsou dynamicky aktualizovány od rozdílných přepínacích modulů, přes procesor, jako MAC adresy jsou přidávané a klesající. Komunikace mezi přepínacím modulem a částí vykonávající přepínání je provedena stejným způsobem zajišťujícím účinnost a rychlost co se týče přepínání paketů a implementace ochrany.

Procesor:

Hlavní úloha RISC základního procesoru je zajistit čtení a distribuci adres a řeší všechny otázky řízení včetně SNMP a RMON.

V přesném rozdělení architektury je důležitá entita, která je odpovědná za aktualizaci tabulky MAC adrespro přepínací modul. Procesor je důležitý pro implementaci managementu přes SNMP a RMON.

Struktura switche:

Struktura switche je hybnou páku celého switche. Jeho logickou osou je inteligentní křížový spínač. Tato část umožňuje rychlý přenos mezi spínacím modulem a částí procesoru na zbytek přepínače za účelem umožnění toku vlastní zprávy. Přenos je stanovený křížovým spínačem, který pracuje v časovém multiplexu v cyklickém módu. Je třeba se zmínit o prioritách přepínání, které lze nastavit. Ty zajišťují, že všechny spínací moduly poskytly správnou přenosovou rychlost a že nevzniká kolize, která by vedla ke ztrátě paketů.

Vyvstává možnost kdy mohou být data přenesena ke stejnému cílovému modulu, křížový spínač rozhodne o zpřístupnění výměny toku s instrukcemi z vyrovnávací paměti na základnovém modulu.

Struktura switche je zřejmá ze složitosti úlohy a cesty, kterou data vykonaly.

Pokrokové rysy:

Přepínané LAN sítě jsou velmi energické a výkonné systémy. Za účelem zdůraznění účinnosti přepínaných LAN sítí, s tím souvisí existence jednoduchého ovládání, řízení a nabídka služeb.

Přepínané LAN sítě s těmito schopnostmi jsou schopny dosáhnout celkově vyšší šířky pásma, zatím co současně minimalizuje shora uvedené potřeby pro řízení sítě.

V tomto ohledu dělají tyto vlastnosti z VOL-5000 prakticky vrchol.

Trunking port: ( páteř)

Portové spojení je metoda spojovacích cest mezi dvěma VOL-5000,přes mnohonásobné 100Mbps linky čímž lze dosáhnout větší šířky pásma mezi přepínači než je to možné s jednotlivou linkou.

Port trunk je velmi cenově-efektivní cesta jak dosáhnout co největší šířky pásma než použít Gigabit Ethernetový modul mezi jednotlivými switchi. Pro více robustní (objemné) páteře je možné propojit switche dvěma gigabitovými moduly.

VOL-5000 vykoná zavedení vyvážení přes tyto páteřní linky distribuci provozu pomocí metody Source Address Distribution (SA) (Distribuce zdrojových adres). Provoz je přidělený částem základních linek na zdrojové adrese. VOL-5000 má schopnost přepojit z nefunkčního spojení na jiné a zamezit tak přerušení toku dat.

IGMP:

VOL-5000 používá IGMP omezující nadbytečnou šířku pásma pro IP multicast provoz v multimediálních aplikacích jako je např. videokonference.IGMP nechá porty switche detekovat IGMP dotazy a informační pakety a řídící IP multicast dopravuje přes switch. Switch může pozastavit IGMP provoz do portů nenáležící do multicast skupiny.

IGMP je konfigurováno na hostitelském switchi a tento VOL-5000 je konfigurován k přímému multicast provozu pouze na porty kde je potřebný.

Virtuální LAN (VLAN):

VOL-5000 dovoluje konfiguraci až 32 portů, 802.1Q kompatibilní s VLAN sítěmi. Port utvářející VLAN je skupina portů switche náležících ke stejné vysílací doméně. Kompatibilita s 802.1Q standardem umožňuje použití jednoho portu switche do dvou nebo více VLAN sítí, zatímco stále bereme v úvahu, že pro rozhraní se staršími switchi je vyžadován oddělený port pro každou VLAN. Při využití virtuálních sítí je třeba uvažovat nad seskupením uživatelů, jejich fyzickým umístěním, schopnostmi přenosu z hlediska provozu a bezpečností sítě. Navíc, vytvořením spojení portů ze sady linek, toto spojení může být přiděleno do VLAN a všechny linky budou automaticky v LAN síti.

3 vrstva přepínání - IP řízení vysílání

IP řízení vysílání omezuje IP vysíláníběhem vysílací domény bez dodatečných nákladů a skrytě přidružených routerů. Dosáhnout toho, aby VOL-5000 sloužil jako zástupce pro koncový cíl vysílání ARP paketů. Důsledkem toho je, že data procházejí přes méně portů, a větší část šířky pásma je použita pro jiné účely a je požadováno méně cest sítí.

Vzdálený dohled (RMON):remote monitoring

RMON je protokol síťového řízení používající nashromážděné rozdílné druhy síťových informací, včetně odeslaných paketů, poslaných bytů, zastavených paketů, statistiky od hostitelů, od komunikace mezi dvěma adresami a jisté druhy vyskytnuvších se událostí.Použitím statistik, historie, alarmů a událostí skupin je možné zjistit co každý uživatel přenášel za data.

Závěr:

Modulární switch VOL-5000 byl navržený s jediným záměrem jímž byla všestrannost. Zatímco reálně šlo o nepřiměřený cíl, k realizaci pomáhalo nasazení přísného měřítka, díky kterému byl nakonec switch VOL-5000 vyvinut.

Všechny možnosti VOL-5000, výkon, spolehlivost, měřitelnost, modulovatelnost, ovladatelnost a kvalitní souhrn vlastností vytváří jeden z nejlepších switchů v této třídě a více, což je důležité, se přizpůsobuje potřebám zákazníků.

Autor : Ladislav Vyskočil


zveřejnil: Ladislav Vyskočil  (13.11.2002)
Počet přečtení : 3546
Zpět