Firma Ladislav Vyskočil software & hardware provádí odborné školení optického systému
3M Volition™
, které je určeno především pro montážní organizace zabývající se optickými sítěmi a jejich instalací. Cílem tohoto školení je vyškolit montážní organizaci tak, aby byla schopná tento optický systém instalovat a poskytnout patřičnou záruku kvality provedení, která je pro tento systém stanovena. 

Vyškolená firma obdrží certifikát, který ji opravňuje tento systém instalovat.

       Optický systém 3M Volition™ se vyznačuje mechanickým spojením optických vláken s použitím duplexní zásuvky VF-45, bez použití cenově náročných zakončovacích souprav ( sváření, lepení apod. ) 
a využívá řešení „optika přímo do počítače“. Je podporován všemi normami pro strukturované kabeláže 
a je schválen pro armády NATO Military Standard Mil-STD-461 a NATO-AMSG.

Program: 

 • Seznámení s optickým systémem 3M Volition™. 
 • Optické kabely MM, SM VOLITION™ – zásady pro jejich uložení a rozdíly od ostatních optických kabelů. 
 • Zásuvky VF-45, propojovací kabely, propojovací panely a další pasivní prvky kabelového systému VOLITION™. 
 • Aktivní prvky VOLITION™. 
 • Seznámení s aktivními prvky. 
 • Strukturovaná kabeláž. 
 • Praktická montáž konektoru VF-45 a proměření kabelové trasy včetně zakončení. 
 • Závěrečný test ze znalostí získaných v průběhu školení. 
 • Vyhodnocení testu a diskuse. 
 • Předání osvědčení o absolvování školení, které opravňuje k montáži optického kabelového systému VOLITION™. 

  Přednáší: Ladislav Vyskočil

  Místo konání: dle dohody s firmou, která se bude účastnit školení

  Poplatek za školení: 12000,- Kč bez DPH.

  Informace: telefon/fax: 00420 515532947
  Mobil: 00420 731516375 p. Vyskočil
  e-mail: ladislav.vyskocil@vyskocil.net 

   

 

Přihláška na školení optického kabelového systému 3M Volition

   
Název a adresa organizace:  
Kontaktní osoba:  
Telefon:  
E-mail:  
Požadovaný termín:  
Počet osob:  

Jiná sdělení: